Pjesët e kompjuterit


Në figurë janë paraqitur pjesët kryesore hyrëse dhe dalëse të kompjuterit personal (PC).

Pjeset e Kompjuterit Personal
Fig.2 Kompjuteri Personal
 1. Monitori
 2. Pllaka amë
 3. Procesori qendror
 4. ATA
 5. Memoria e punës
 6. Kartelat shtesë
 7. Furnizimi
 8. Pajisjet optike
 9. Hard disku
 10. Tastiera
 11. Mausi